Salam agzalar. Azerbeýjanyň Idman we Aztv kanallarynyň biss kodlary bilen sizi tanyşdyraýyn diýdim. Men öň Idmany görýädim. Aztv kanaldaky oýunlary görüp bilemokdym. Şu wagt barladym. Görkezip dur. Barselona bilen Seltigiň arasyndaky oýun bolup dur. Bu oýunda Messi 300-nji golyny salmagy ahmal.

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir