"A" gruppada çärýek finala çykmaga faworit hasaplanan Russiýanyň milli ýygyndysy Ýewro-2012-ni toparçadan çykyp bilmän 'taşlamaly" boldy. Ýaryşy "taşlamagyna" bolsa, düýnki Russiýa-Gresiýa oýnunyň 1-nji taýmynyň goşmaça wagtynda Karagunisiň Malafeýewiň derwezesine salan goly sebäp boldy. Bu gruppada ýene bir ýaryş bilen hoşlaşan ýygyndy hem, ýer eýýeleri Polşanyň ýygyndysy boldy. Olaryň turnir bilen hoşlaşmagyna bolsa çehlerden ýiraçegiň 72-nji minutda salan pökgüsi sebäp boldy. indi bolsa aşakda agzalaň goýan pragozlaryndan soň jemi gazanan netijelerini ýerleşdirmegi makul bildim.

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir