Sagbolun dostlar! :) sagamanja gaydyp baryanyzmy? Gen gormanhou. Men in sonundan salamlasyan. :) shu wagt dasharyk cykyp bir dane gok hollywood otladym. Bay, gowa. Saglyk uchin howplydygny bilyan. Yone chekmek uchin gowja. :) her gezek kawagt chilim otlamda agyr gechmishim yadyma dushyar. Ah, muny yatlamak gor nahili kyn... Herna gechdigi bolsun. Indi bir gaytalanmawersin. Birgiden adamlaryn omur tanapyny kesdi, kimi elsiz-ayaksyz goydy bu hazan urush. Her bir turkmen mashgalasyna ajy habarlary getirdi bu hazan urush. Bilyansiniz, men aytjak bolyanym Beyik Watanchylyk urshy. Ikinji jahan urshy. Men o wagtlar yany murty taban yigitdim. Men diyen wagtlarymdy. Urshyn bashlanyny eshidip depamden gaynag suw guylan yaly boldy. Ah, yatlasym gelenok. Oran ayylganch. Ondada indi muny size gurrun bereyin. 1941-nji yyl. Howa yssydy. Doly bilmedim welin tomsun 3-nji ayydy oydyan. Woyenny kamatdan hat geldi. Hormatly TSSR-nin grazhdany Amanmyratgeldisapargulynazardurdymuhammet! Sizin woyennykamada gelmegnizi talap edyarin! Kapitan parahatchylyk. haty okap birhili bolup gitdim. Dogrusy gorkdum. Indi menem ursha gidip olaymeli bomukam diydimda. Ay bolya. Watany goramak hemmamizin borjumyz. Haram fashizme garshy elime yarag alyp sonky demime cenli sowesherin. Olan yoguna yanaryn diyip ozume soz berdim. Yogsam olar bizin yogumyza yanjaklar. Woyenkamada gitmezimin on yanyndaky gun, agshamlykdy. Gonshymyz hemem klasdashym Abadan geldi oye. Aman, indi senem sheydip gidibermekchimi (mana gysgaldyp Aman diyyadiler). Ay alac yok diydim. Aglady gorguli. Dozmedim. Sho gije men bilen hoshlashmaga kan adam geldi. Men gorkup bashladym indi, goni olume baryan yaly bolyan ozumem. Gapy kakyldy, achyp girdiler goni, elchyran yagtysyna girenlerinden tanadym, romka bilen prettygirl eken. Bileje tirkeship gelipdirler men ursha gidyanmi esdip. Olar bilen parallel klasdashdym. prettygirl bir aglamak aglady, bir aglamak aglady, romka onaydy muny gorup. Son simpotyaga, hakykygyz geldiler. Olar bilena gujaklashyp agladyk. Garaz o gije sagaman gecdi.

Köneler, Amanmyratgeldisapargulynazardurdymuhammet tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir