Futbol dunyasinde iki gun bari her gun bir yyldyz suynup, iki sany "rysary" atdan agdardylar. Beylede boljak ekenow diydiren bu oyunlara kim bilyar dunyade nacherak futbol jankoyeri seretdi.

Köneler, messibet tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir