salam talyplar.men size aydyp bereyin bir hekayajyk bir oglan parkda oz soygulisi bilen dushushuga garashyp otyr,elinde guli bar.birnache wagtlap gyz gelenok.onson yanky oglanyn yanyna bir aksakgal adam gelyar.oturyar yanynda.olum hakda gurrun achyar.her kim her hili olum bilen olyar diyyar.biri irden ylgap baryarka,biri oyunde kofe ichip durka we s.m diyyar.sheyle diyende parkda ylgap baryan adamyn birden yuregi agyryar,adamlar ona komege baryarlar.shonda oglan onun kimdigini sorayar,ol adam oglan we soyguli gyzy hakda aydyp beryar hemme zady. -senin soygulin 1-nji gun,4 paradan sonra oyune baryarka mashyn kakanda yogalar-diyyar. oglan: -ony saklap bolarmy? -yok,ol mashyndan olmese-de ajal ony bashga yerde oldurer.mundan gachyp gutulyp bolanok -onda name uchin siz mana muny aydyp berdiniz? -men halas edip bolmasa aydyp bermezdim -hawa,men name etmeli? -sen soyguli gyzyn diri galmagyny islesen gozunden,dilinden we gulagyndan gechmeli bolarsyn.sen ker,kor we lal bolarsyn.yone senin soyguli gyzyn diri gezer!men sana wagt bermage razy,ertir edil shu wagtda shu yerde dushushaly,jogaby berersin-diyip yashuly yityar oglan ertesi gun gelmeyar,1-nji gun gelip yetende oglan gyzyn gechjek yoluna baryar.seretse gyz ona garashyp dur,oglanyn yuzune seredyar we mashynlar arasynda yitirim bolyar... oglan oyune baryar,onun gapysynda bir hat duran eken.haty okayar: "salam ezizim.sen bu haty okanda men megerem eyyam yok bolaryn.menin yanyma 5-nji gun bir adam geldi.ol garry,aksakgal adamdy.ol biz hakda hemme zady bilyar eken,hachan nadip dushushdyk,bizin gowy goryan aydymymyz we kinomyz we s.m...ol mana senin oljegini aytdy,yone seni halas edip boljagyny aytdy.men senin uchin oz janymy bermage razy boldum,pikirlenman razy boldum.men seni soyyan sebabi.men sana o dunyade garasharyn" oglanlar,soyyanizmi?onda yurekden soyun!oz soyguniz uchin janam bermage tayyar bolun goni pikirilenman!!!yogsamam ozunizi we soygulilerinizi kosap yorman!!!

Köneler, idealman tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir