mekdepde dostum bardy,onda-da nahili dostdy.yokary okuwa men dasary yurda gitdim,ol Tm.da dowam etdi.1.5 yyldan son kanikula bardym.menem uytgedim,olam uytgapdir,ozem garsylykly ugurlara.men gunaden gacyan,o kowalaya.men maslahat beryan,o meni yrmana calysyar.garaz ara ep esli acylypdyr.owal arassa dostun gitdikce bozulyarmuna goz yumup durup bilemok...men aytyanlam ona yaranok onkylar mana.sizden maslahat sorayan agzalar!

Köneler, samat tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir