sonky yyllarda yurdumuzda jemagat,nurçylar we ş.m kabir dini toparlanşyklar barha yaygynlaşyar.bularyn maksady name? we name üçin yaşlarymyz köpçülükleyin bu toparlanşyklaryn toruna düşyarler?we bularyn maksady name? gen galyan zadym yaşlar şolar diyip ene atasynyn garşysyna gitme derejesine baryarlar.bu temada agzalaryn pikirini-de bilesim gelyar.

Köneler, samat tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir