sonky döwürde gynansak-da tm.da äynek dakynyanlaryn sany yokary depginler bilen artyar.munun sebäbi nämeden bolup biler?görüşü pesler üçin linzadan we äynekden başga oňyn çykalga yokmy?

Köneler, samat tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir