Salam dostlar. Jelaleddin ahunyn Muhammet pygamberin a.s yasan ömri hakda aydan wagzlaryny nirden tapyp bolarka. Bir dost oglan soraýar.

Sorag-jogap, Khanture tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir