ZETPRO SEN AKYLLYMY 🤣 ?

HANY ONDA ÝENEDE BIRINI AKYLA GETIRELIÑ 😁 KOP KIŞI AÝDYPDY MAÑA ZETRPO ÝAGNY PALWAN ÇORDA NÄME ÜÇIN ZAT DIÝEÑOK DIÝIP. INE ŞONUÑ SEBÄBINI AÝDAÝYN. PALWAN ÝENE HAKYKY ÝUZUNI ORTA ÇYKARYP MASGARA ETMELI BOLÝANDA SENI 🤣 ILKI BILEN BU PASAN BILEN BAŞDA SÖGUŞEMDE HEMME ZAT NORMDY. JAÑ ETÝÄN WLN ONAM ALANOK SIÝDIKLÄP, IÑ SOÑUNDAN GORKUP EJEME JAÑ EDIPDIR...

Dowamy »

394 10
Sorag-jogap, 2 weeks ago


FL STUDIO FAÝLY KMDE BAR ?

FL STUDIONYŇ FAYLY KMDE BAR BOLSA AYDAÝYŇ, ANDROIDDA ACJAK BOLÝAN, EGER KOMEK ETSENIZ SIZEM BOS GOYMARN

Dowamy »

256 22
Sorag-jogap, 1 month ago


Bir saýdy hacklemek ?

Bir saýdy aňsatlyk bilen hacklemek üçin DDoS FRebite gerek. Ýada Termux gerek. Frebite köp ýerde doňany üçin we yz galdyrýandygy üçin Termux ulanyň. Termux açaňyzdan soňra şu kody ýazyň :

sg/bite/godaddy-max/23011111

Açylan panelin içinden /56-yny tapyň, yzyna şu kody ýazyň :

webhacht/godaddy-full/fake-d...

Dowamy »

379 11
Tehnologiýa, 2 months ago


Meete çozuň...

Geliň onda meete gireliñ köp wagta bolar öýdemok biraz dertleşen bolalyň :)
meet.google.com/rvq-yubw-qyy

Dowamy »

180 1
Sorag-jogap, 2 months ago


Www.syrlywakalar.ru

Salam gadyrly agzalar. Sizi bilime ylyma, tehnologiýa, taryha, her dürli maglumatlara dolyp ýatan blog saýda www.syrlywakalar.ru çagyrýaryn. Her hili maglumatlardan, her hili temalardan toplanan bu saýt göwnüñize ýarar diýip umyt etýän.

Dowamy »

267 10
Täzelikler, 3 months ago