?????

1-nji Aprelden mekdepler onkisi yaly 45 minutdan bolar diyalar dogrymy bilyaniniz barmy?

Dowamy »

415 17
Sorag-jogap, 3 weeks ago


🎂🎂🎂🎂

с днем рождения меня)

Dowamy »

181 21
Täzelikler, 3 weeks ago


Beloo.ru админи бар болсан окап геч

хов гавнюк шу тайда бар болсан эжен амына сок сайты дузен вагтын говы дуз
бляя... нахили дузгунама бар ол хуевы сайтында далбаеп ебанны

Dowamy »

267 4
Sorag-jogap, 1 month ago


Hayysym bar

Emin Rasen "Hedeh" aydynynyn sozlerini bilyan bolsanyz yazayyn hayys!

Dowamy »

198 2
Sorag-jogap, 1 month ago


.....

Internet sizdam hayal isleyarmi? mnde 5mb zady 20 min alyar

Dowamy »

111 1
Sorag-jogap, 1 month ago


Gic yagsy

Emin Rasen hedeh aydymyn sozleri gerek bilyan bolsanys yazayyn

Dowamy »

148 1
Sorag-jogap, 2 months ago


Kömek gerek

nam ucin mn turnikde kop alp bilemoga 9-10sany alyan ondan kop alp bilemok nameden gunde synanysyan welin bolonok nam sebapdenka?

Dowamy »

272 15
Sorag-jogap, 2 months ago


Tükmenistanda öy uçin internet nyrhnamasynyñ bahasy arzanladyldy

Türkmenistanda internet hyzmatlaryny üpjün edijilerçäklendirilmedik öý üçin internet nyrhnamasynyň bahasyny arzanlatdylar. Nyrhmeýilnamalarynyň üýtgemegi şu gün “Turkmentelekom” we AŞTU telekommunikasiýakompaniýalarynyň resmi internet sahypalarynda habar berilýär.

Indi çäklendirilmedik öý üçin internet nyrhnamasynyňaýlyk bahasy 256Kb...

Dowamy »

301 7
Täzelikler, 2 months ago


Gic yagsy

Aranyzda onat sitata nakyl bilyanin barmy
bolsa yazayn

Dowamy »

312 18
Sorag-jogap, 2 months ago


Alymlar minudy bir sekunt gysgaltmak isleyarler

Wagt düşünjesi alymlar tarapyndan uzak ýyllaryňdowamynda öwrenilip gelinýär we alymlar dünýä ylmyna barha köp täzemaglumatlary goşýarlar. Elbetde, wagtyň geçişi planetalar bilen bolup geçýänhadysalara gönüden-göni baglydyr. Muňa mysal edip, günüň uzynlygynyň Ýerde,Marsda, Plutonda tapawutlydygyny görkezip bileris. Ýöne alymlar Ýeriň wagtynaöz düzed...

Dowamy »

254 1
Täzelikler, 2 months ago


....

Kopden bari hepdan jemini jemlan yoga

Dowamy »

224 5
Sorag-jogap, 2 months ago


Sorag???😁

amalian nom kimde bar kim bilyar

Dowamy »

464 15
Sorag-jogap, 2 months ago


Sorag???

Aranyzda it bakyanyn barmy

Dowamy »

280 14
Sorag-jogap, 3 months ago


😉

Bᴏʟᴅ ɪᴄᴇɴᴇ ɴᴇsɪᴘ ᴇᴛsɪɴ

Dowamy »

246 10
Täzelikler, 3 months ago


салам алеикум

payback2 ойнайанын бармы

Dowamy »

193 8
Sorag-jogap, 3 months ago


Gyzykly sorag

Sizem gijesine domowoy goryanizmi?😁
gundiz gornenok dine gije cykyar bizinki

Dowamy »

275 3
Sorag-jogap, 3 months ago


Türkmenistan sebitdäki we dünýädäki epidemiologikýagdaýy göz öňünde tutup, ýurduň bilimedaralarynda ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreleri güýçlendirýär.

Bu barada Türkmenistanyň bilim edaralarynda bilim işiniguramagyň wagtlaýyn tertibini düzgünleşdirýän resminamada beýan edilýär, diýipORIENT habar berýär.

Hususan-da, bilim edaralarynyň birnäçe girelgeleriwe çykyşlary bolmaly, arakesme wagtynda okuwçylaryň, talyplaryň wemugallymlaryň okuw edarasynyň çäginden daşary çykmaklary, okuw ze...

Dowamy »

324 10
Täzelikler, 3 months ago


Sorag???

su wagta çenli admini tanayanyn barmy 2007 yyldan bari

Dowamy »

363 8
Sorag-jogap, 3 months ago


Kömek gerek

Näme üçin telefon oznden ozi reklama cykaryp chrome girip gidyar prosifga etdimam peyda edenok bilyanin bolsa komek et

Dowamy »

227 6
Sorag-jogap, 3 months ago


Galam barada

Ýönekeý galam bilen 45000 soz yazyp bolyar eger goni uzynlygna cyzanymyzda 55km çyzyp bolar

Dowamy »

191 3
Täzelikler, 3 months ago