Siz millioner bolsañyz name ederdiñiz ??

her kim öz pikirini yazsyn

Dowamy »

621 11
Sorag-jogap, 1 year ago


Aýrylma menden

Aýrylma menden
Gyş günüñi ýaz ederin soz beryan saña
Ýekeje hayysym ayrylma menden
Baş uçyñda otyraryn çykýanjak daña
Yekeje hayysym ayrylma menden

Bahar gelse ,açylýar meýdanda güller
Sen bolson calt gecyâ ,geçmeýân günner
Şu wagt şu taýda bir zada söz ber
Yekeje hayyşym aýrylma...

Dowamy »

490 3
Edebiýat, 1 year ago