Aýrylma menden
Gyş günüñi ýaz ederin soz beryan saña
Ýekeje hayysym ayrylma menden
Baş uçyñda otyraryn çykýanjak daña
Yekeje hayysym ayrylma menden

Bahar gelse ,açylýar meýdanda güller
Sen bolson calt gecyâ ,geçmeýân günner
Şu wagt şu taýda bir zada söz ber
Yekeje hayyşym aýrylma menden

Iñ soñky deme çen ,ýanyñdan gitmeýân
Ejeñden soñki men yerdâki eýâñ
Seni gün saýyn şeýlebir küýseýân
Yekeje hayyşym aýrylma menden

Arzuw edemde bardyñ arzywlarymda
Doga edemde bardyñ dogalarymda
Gujaklamasañam otyr ýanyragymda
Yekeje hayşym aýrylma menden

Asmanda guş bolsam ganatym sensiñ
Özimi bir deruwşa ýanadym sensiz
Bolubersin barybyr gozel yok kemsiz
Yekeje hayysym ayrylma menden

Tokgayev yusup , taze agza bollum hemmanize Salam dostlar ,Bu men oz gosgym ,gowninizden turar diyip umyt etyan :yusuptokgayev02@gmail.com

Edebiýat, menem sizden biri tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir