SOYGU barada ...

SIZIN DYKKTYNYZA !!!
Ýyllar öň ähli adamzat duýgularyň yaşaýan bir adasy bar eken:

GOWLYK, GAMGYNLK, AKYL...

we beýleki duygular ýaly
Söýgi hem bar eken.
Günler geçipdir , aýlar aýlanypdyr duygylaryn ýaşaýan adasy batmaga başlapdyr... Şondan soň duýgylar gämilerini taýynlap adadan gidip...

Dowamy »

2382 4
Köneler, 16 years ago


TANYSHLYK ...

Salam talyplar.!!! com agzalyry men hem oz ahli begenchlerimi we gynanchlarymy sizin bilen paylashmakçhy men shu sahypa bilen tanyshanyma oran shat we mana gaty yarady shonun uçhun hem bosh wagtlarymy sizin bilen geçhirmegi makul bilyan ... !!!
Berdimyrat SARIYEW

Dowamy »

2282 4
Köneler, 16 years ago