salam agzalar oraz aý bir bereketly aylaryň biri dir turkmensehra'da(eyran tkmler)ony beyik tutyarlar bu ay üçin öýlerini çykaryarlar bütin zatlaryny arassalayarlar bu ay üçin mal ölduryarler bu ayda turkmen halk tarawa duryarlar(quranyň xatmy)we butin işler ki alla olardan razy bolsun

Köneler, irioglan tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir