näme üçin turkmenistanly yigitler eýranly türkmen gyzlar bilen durmuşa çykmyýarlar bu yer gözel gyzlar bar bir aýlanyň men zyýan gazanmadym

Köneler, irioglan tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir