dostlar mana gayrat edip turkmenistanda E71 NOKIA, WE E72 NOKIA telin bahasyny bilip berayin hayys. barde 250 dol ekeni arzan gordim shondan! 2,3,4

Köneler, Crash tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir