Salam, gadyrly ildeşlerim. Omar Hayyam barada name bilyaris, gelin tanalyn. Onyn gaty köp rubagylary bar; yagny dört setirden ybarat gowyja goşgyjyklar. Hersinde üytgeşik many bar. Olary yazmazdan önürti; sizin garayyşlarynyzy bilesim gelyar; tanayanyzmy? Nahili göryaniz? Haysy rubagylaryny halayanyz? Hiç bilmeyanlere; sonra özüm uzynrak yazgy yazjak.

Köneler, Ga1taman tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir