hormatly Talyplar!!! Shu tomus iyul ayynda turkmenistana gelyanler bar bolsa asylly,halal,turkmenchilige sarpa goyyan,dushunjeli,bir birege sarpa goyyan,ozuni gerek yerinde kicheldip bilyan,gerek yerinde dana bolup ozune hemmani bakdyryp bilyan,bilyan mowzuklarynda hemme zady bilyan,bilmeyan mowzugunda dine goshulup otyryan,taze mowzuk bilmek gowy zatdyr diyip bilyan yurekdesh,dost,agzybirlige sarpa goyyan,bir birege komegini gysganmayan talyplary bir yerde otyrylyshyga we pikir alysmaga chagyryan!!! Shaher Ashgabat bolsa has gowy bolardy.yada siz netija gelin!!! Bir restoranda uyushup bileris!!!yada yene shonyn yaly bir yerde!!! oz ara pikir alshyp,bir naharjagaz hem biship tanyshlyk ederdik.nahili goryaniz? belkide bu talyplar birligi guramasyny doretmege baryan ilkinji adim bolar!!! Size yeri wagtyny name etmelidigi barada gurleshmage chagyryan!!! Lider

Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir