Geçen noyabr ayynda(11-17 günleri arasy), Halkara Kompýuter Taslamalary bäsleşigi bolupdy, netijeler internetde gözledemde tapyba bilmedim yöne eşdişime göra şu saytyn we gonşy saytyn agzalaryndan biri bolan Agajan jigimiz Altyn medal alypdyr, tüweleme yenişlerinin dowamy gelsin, netijeleri bilyan bar bolsa ginişleyin maglumat bererler-da. wideo Olimpiyadan resmi web sahypasy 3rd International Computer Project Olympiad! turkmenpress.com -un beren habary

Paýtagt Aşgabat bu ýyl 3-njisi geçirilýän Halkara Kompýuret Taslamalary bäsleşigine öý eýeçilik edýär. Halkara bäsleşik şu gün Halakara Türkmen-Türk Uniwersitetinde dabara bilen açyldy. Açylyş dabarasyna 37 döwletden gelen okuwçylar bilen bilelikde MK Başlygynyň orunbasary Hydyr Saparlyýew, Bilim Ministri Annaamanow, diplomatik missiýanyň wekilleri, türk işerwür adamlary, okywçylar we talyplar gatnaşdylar.

Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir