Şu temany önden bari açayyn diyip yördüm Siz hallalyk(halal) diyen zada nahili düşünyaniz ya-da haram, meselem türkmençilikde-de bar öytyan haram yokmaya diyip, meselem haramlyk bilen gazanylan pul, zat şol bir yerden irde-giçde çykya diyilya, haramlygam meselem para bermek, döwledin zadyny wezipan sebapli almak(bu her wezipede-de bolup bilya, meselem ministr, zapravkaçy,polisiya) şolara nahili tazir etyaka?, meselem loterey oyny haram diyilya eşdişime göra türkiyede meselem şol uly bayragy gazanan adamlaryn hiçisine yokmandyr şol gazananlary, habarlarda zatda çykypdyr öytyan, son bir tarapdan şu döwürde halal yaşamagam ansat dal, meselem özümi alayyn-da, komputer bn kan gyzyklanyan, işim şunda, meselem internetda programmalar kan, şolaryn iki görnüşi bar bira pulsyzlar(bular kan ulanylmayanlar, ulanjak bolsan kynrak), biram meşhur programmalar, ulanyanam kan we ansadam yöne pully(jübini yakjak), emma internetde bulary illegal(korsan) yoldan mugt arkayyn tapsa bolya, we köpümiz şeytyas, beydip şahsy(personal) işlerimizde we commercial(ticari) işlerimizde-de şolary ulanyas, yöne bir tarapdan şeyle edilmegi yalnyş, gönümel ogurlyk bolya, "kim bilip dur ulanyanyny, kim jeza tölegi talap etya?" diymegem bir çykalga bolmaly dalmika diyyan, aslynda eger doly talap edilip bilinyan bolsa yaşayyş hasam gowy bolardymyka diyyan, herkim hasaplyja yaşasa, yöne şu döwürde herkim birinin hakyny iyya, we beyle bolmagy gowy(elyeterli) yaly görünse-de aslynda gowy zada eltmezmika diyyan, hany bir gepem bara:"bill gates o dünyade illegal(korsan) ulanylan windowslaryn hakkyny alyp bilse jennetlik bolar" diyip, men pikirimçe şu zatlar kiçi zatlara dal, üns berilmelimika diyyan birem özümçe bu mesela çözgüt diyip tapanja yollam, meselem şu programmalar(windows-a bilemok yöne photoshop, flash, ya öz ulanmak üçin aljak bolyanym C++ 6.0) şula kabir daşary yurtlar(ebay.com)da ulanylan(used) versiyalary arzanrak satylya, belki köpisi köne wersiyalary yöne işini görse boljak, kabirprogrammalan bolsa kiçeldilen free wersiyonlary zatlary bolya, siz nahili garayanyz??

Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir