ön şu sahypada-da goyulupdy şu goşgy, şol tema yazayjakdym welin tapyp bilemdim, bu goşgyny osman imperyasynyn(türklerin) meşhur soltanlaryndan bolan "Yavuz Sultan Süleyman" yazyar, bu goşgyn hasiyedi - keseligine okanda-da we dikligine okanda-da şol bir goşgy bolmagy yagny setirler bn sütünlerdaki sözlerin den gelmegi, onson name, bizden salam bolsun jogap şeyledir diylişi yaly)), menem özümçe bir zatlar yazan boldym, gör bak name diyya.. sözleri, Gurbannazar Ezizowynky sazlaşygy, maxat J. hä: emege saygı))

Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir