hotmail, gmail, yahoo ulanyan bolsanyz mail-bukjanyzda(mailboxynyzda) bir topar üyşip giden mailleriniz bardyr, mena hiç mail pozammokdym, ön bir yahoonyn mail kwotasy 5mb wagty kwotany doldyrypdyp, son mejbur pozmaly diyip yörkam yzyyany 2-3 esse köpeltdiler, şuwagta gigabytelap kwota beryaler, indi beyle gaygy-da yok, yöne bir mesele maillerin internetde durmagy, yöne outlook yaly programmalar bn komputerinize, disklerinize download edip bilersiniz, hemme wagt internet mumkinçiligimiz bolman bilyar, şonun üçin amatly bolya bu babatda gmail, muna mümlkinçilik beryar, gmail hasabynyzdan pop3 hyzmatyny aktiw edip, sonundan outlook programmanyzda kabir düzgünleri yerine yetiraymeli, ginişleyin maglumat google- outlook2003 hotmail üçin outlookda yörite bölüm bar, pop3 dal-de http-nin üstü bilen, yöne özüma ol yoldan başarnykly bolup bilmedim, yöne başga bir yol, olam eger xp yerine vista ulanyan bolsanyz, vista bn gelen "windows mail" programmasy bar şona öz mailinizi we parolynyzy yazyp maillerinizi kompyuterinize download edip bilersiniz, eger vista ulanmayan bolsanyzam internetde Windows Live Mail programmasyny download edip ulanyp bilersiniz yahoo mail; yahoo adaty yagdayda dine pully versiyonyny ulanyan ulanyjylaryna maillerini download etmegine rugsat beryar, munun çaresam, internetde mugt paylaşylan "YPOPs" programmasynyn kömegi bilen maillerinizi yahoodan talap edip bilersiniz)), [yöne şuny ulananygyzda biraz ünsli bolun, her download edeninizde yene tazeden başyndan başlap download edyar] bularyn ulanylyşy internetde köp sahypalarda detallary bn görkezilendir, googlede gözletseniz çykar we eger komputerinizi formatlajak bolanyzda, sistemany tazeden yüklejek bolanyzda mailleriniz export-import edip kopyasyny(backup) almagy yatdan çykarman

Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir