Salam agzalar.!Kop yerde paylashylyan zat:Oraza-ñ hachan bashlanyanyny biri-birine habar beren adama dowzah ody haramdyr dp Hz.Muhammet(SAW) aydypdyr diyarler.!
Emma welin men imoda birinde gordum ol Hz.Muhammet(SAW) aydan sozi dal yayratmak gowy dal dp yazylypdyr.Aytmadyk sozuni yayratmak guna diyip.
Haysy dogruka....?!

Sorag-jogap, Shatlyk. tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir