Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 21-nji sentýabr hepdäniň duşenbe güni, bu gün saýtymyzda geçen hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
14-20-nji sentýabr aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda @Panturkist atly agzamyzyň "Näme üçin dinden çykdym" diýen mowzugy.
661gezek görülen.
2-nji orunda, @Perhat Sabirovv atly agzamyzyň "Maslahata juda mätäç" atly mowzugy
394gezek görülen.
3-nji orunda, @Yashalym agzamyzyň "maňa gelen musulman bir adamdan mail" by @sari" atly mowzugy.
349gezek görülen.
4-nji orunda, @Perhat Sabirovv atly agzamyzyň "Gülmek ömürden #5 (17.09.2020ý)" atly mowzugy.
305gezek görülen.
5-nji orunda, @Gerceknazar atly agzamyzyň "Iň gowy form saýt Talyplar.com (meniň üçin)" diýen mowzugy okyjylarymyzyň ünsüni çekdi.
289gezek görülen.

Geliň, indi bolsa şu hepdäniň iň köp gürrüňi edilen, ýagny iň köp teswir ýazylan temalaryň 3-ligi bilen tanyş bolalyň!!!

1-nji orunda, @Panturkist atly agzamyzyň "Näme üçin dinden çykdym" atly mowzugy.
57gezek jogaplanan.
2-nji orunda, @yashalym agzamyzyň "maňa gelen musulman bir adamdan mail" by @sari" atly mowzugy.
20gezek jogaplanan.
3-nji orunda, @Perhat Sabirovv atly agzamyzyň "Maslahata juda mätäç" atly mowzugy.
19gezek jogaplandy

Geliň indi bolsa şu hepdede iň köp mowzuk açan agzalarymyzyň 3-ligi bilen tanyşyp geçeliň.

1-nji orunda 14sany mowzuk açan agzalarymyzyň biri - @12.
2-nji orunda 8sany mowzuk açmagy başaran ýene-de bir agzamyz - @Jeksparro.
3-nji orunumyzy hem 6sany mowzuk bilen eýelemegi başaran agzalarymyzyň biri - @yashalym.

Şu Hepdämiziň ýeňijileri hem:
Iň köp mowzugy okalan - @Panturkist.
Iň köp mowzugyna kommentariýa ýazylan - @Panturkist.
Iň köp mowzuk açan hem - @12.
Gazanan ýeňişleriňiz gutly bolsun!!!

Hanymlar we jenaplar siz şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp jogaplanan temalary we iň köp mowzuk açan agzalary bilen tanyş bolduňyz. Üns berip okanyňyz üçin Sag Boluň...

Gepleşikleri taýýarlan - Perhat Sabirovv

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir