Men gundim sen asmanda ayka,
İ love you diyip geyerdin mayka,
Menem bir gun janym surerin çayka,
Şeydip gahar edip arzuwlan wagtym.

Name uçin sen mana geydirdin keta,
Staboy malyshka wes mir leta,
Bize diyerdiler ashyklar eto,
Menin Mario casas bolup sayrayan wagtym.

Koplenç diyyardiler Moskwa ne soçi,
Sençe bolup biljek yokda karoçi,
SMS yazyşardyk 'bala spakoyni noçi',
Menin yigit wagtym senin gyz wagtyn.

Elinde android betje trupkaly,
Soyyanim darajyk gysga yupkaly,
İçyanin liptonjyk durli fruktaly,
Menin sada wagtym, sen moda wagtyn.

Pula gyzyp indi gep boldun ile,
Gezyanin gaban cekyamiş men bolsa pine,
Mana lyuboy wagt salypdyn hile,
Menin Halal wagtym senin haram wagtyn!!

Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir