Enemiñ elleri

Hem-ä oñat, hemem işli
Enemjanyñ elleri.
Örýär ol maña jorap,
Örän ýyljak elligi.

£empir hem telpek örýär,
Üşänok el-aýagym.
Howa sowuk bolsa-da,
Gorkusy ýok aýazyñ.

Enemi oñat görýän,
Öpýän onuñ ellerni.
Aýap geýýän £empirmi,
Jorabymy elligmi.

Wiktor NEÇAÝEW

Terjime eden: Atamyrat Atabaýew

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir