Dostluk

Dostlugyñ barlygy neneñ oñat zat,
Dostluk howa ýaly zerur dünýäme.
Ýaşasyn dostlugmyz Zeminde abat
Hem äleme şöhle saçsyn Gün ýaly.

Bar ýerde biz bilen dostlugmyz biziñ!
Aýdymmyz, baýdagmyz dostlukdyr biliñ!
Dostluk sözi mydam şertimiz bolsun ㅡ
Dosta dost diýmäge erkimiz bolsun!

Nikolaý DOBRONRAWOW

(Terjime eden: Atamyrat ATABAÝEW)

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir