♥∞♥Soygi hacanda ikitaraplayyn bolonda mana eye bolyar.
♥∞♥ Dunyade soygulin yuzunden owodan gornus soygulin sesinden yakymly owaz yok. ♥∞♥ Ayralyk edil yel yaly ol gowsak soygini ocuryar guycli soyguni tutasdyryar..
♥∞♥ Cynyn bn soymek ozini unutmak. ♥∞♥ Zenanlaryn ynanyan aynasy erkeklerin gozleri.
♥∞♥ Nirede soyyan bolsalar bizin mahriban oyumiz hem sol yerdedir.
♥∞♥ Durmus hacanda duygularymyzy paylasmaga adamyn bar mahaly many mazmuna eye bolyandyr..
♥∞♥ Beyik adamlar soyguni osduryaler ownuk adamlar bolsa yigrenji..
♥∞♥ Soyulmezlik sowsuzlykdyr soymezlik bolsa betbagytlykdyr.
♥∞♥ Seyle bir soygi bolyar ol beyikligi bn gabanjanlyga hem orun goyanok
♥∞♥ Soygini bejeryan dermanlar kan yone olaryn hic birem ygtybarly dal.
♥∞♥ Soygi barlygy yagtylandyryan Gunes mysaly soygunin sohlesi dusmese yer togalagy hic zat bitmeyan cole owrulerdi adamlar bolsa bir gysym guma

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir