Yene ara dushdi zalym ayralyk,
Gamgynlykda gecer bu gunem sensiz.
Men nira gideyin senden ayrylyp,
Cunki, satlygymyn manysy sensin.

Yer yuzune asman nurun dokende,
Yurek unjulermi shonda bilersin.
Gul solup galanam bolsa tikenler,
Umytlarym bolup gaydyp gelersin.

Senin mana beren suyji gunlerni,
Yyllar boyy bu kalbymda beslarin.
Yatlaman unudyp gitsenem meni,
Senin bagtly bolmagyny islarin.

Aynagozel Muratowa

Edebiýat, 12 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir