Russiýanyň we Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko Türkmenabat şäherinde bolmagynyň ikinji güni özüniň okan 15-nji orta mekdebine geldi. Garaşsyzlyk ýyllarynda bu okuw jaýynda düýpli özgertmeler bolup geçdi. Bu ýerde kompýuter we lingafon synp otaglary döredildi, interaktiw tagtalar oturdyldy.
Türkmenabatlylaryň at-owazasy dünýä dolan ildeşi okuwçylar bilen duşuşdy we olaryň soraglaryna jogap berdi. Interaktiw tagtada halkara kosmos stansiýasynda bolan wagty açyk kosmosda özüniň düşüren suratlaryny we wideofilmini görkezdi.

Bilim, 12 tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir