Gunlerde bir gun bir odun chapyp gun goryan yash uly paltajygyny alyp tokaydan baryan eken birdenem on paltasy suwa gachyar onnada garryja bolanson suwdan alyp bilman kosenip duran eken birdenem onun yanyna yagshy zada gelip name boldy diyse suwa paltam gachdy diyip gorguli oz derdini aydypdyr yanky Yagshy zada suwdan kumushden palta chykaryp berya welin bul menki dala diyya onnada Yagshy zada yenede bir gezek elini suwa sokup gyzyldan pakta chykarya welin Yash ulam yok bulam menki dal diyya in sonynda oz koneje paltasyny chykaranda bolsa menki diyip alyan Yagshy zada bolsa sen gaty halal adam ekenin ak yurekli gowy oz zadyndan bashga zat islanok diyip muny owyade senin halallygyn un me bu paltalaram sana beryan diyip kumush bn gyzyl paltalary berip goyberya bu garryja adam oyune gaydya yanky wakada ep esli gun gechenden son yany garryja dayy heleyi bn gidip baryaka heleyi gorguli ayagy sypyp suwa gachaypdyr. Yene halki Yagshy zada gelip name gamgyn otyrsyn diyse wah suwa heleyim gachaydy diyyamishin Yagshyzadada gel men sana komek edeyin diyip suwa elini sokup Anjeline Joliny chykarsa yanky adam howwa shu men heleyim diyyamishin Yagshyzadada Hayt yashulu sen altyndan kumushden gechdin welin ayal ugryna gechip bilmedin diyse yanky garryja yash uly: Ay Yagshyzada hazir Anjelina Jolini chykaranyzda men size yok bu men heleyim dal diysem son siz Jenifer Lopezi chykarardynyz olam dal diysem oz ayalymy chykararsynyz olam menki diysem sen gowy adam ekenin diyip ucusuni hem berersin menin bolsa dine birini eklemage pulum bar diyipdir

Edebiýat, 12 tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir