Nepesim gelyärkä dirikäm heniz.
Laçynyn,bürgüdiñ,guşuñ bolayyn
Yygyn dartyp gelse eger gussalar
Oña garshy durjak goshun bolayyn.

Tupana garylsam kör bolsa gözlem
Senin didäñ bilen bakaryn dünýä
Aljyradyar yada gorkuzyar meni
Sensiz durmush juda tümlük görunýär.

Topraga garylsam,gül bolmak ücin.
Ol güllerem saña yetse arman yok.
Eger sen beyiklik bolmayan bolsañ
Maña munda beyiklik yok asman yok.

Nämucin howlugyar yurek gürsüldäp.
Ya yarylyp çykjakmyka yerinden
Meñ yuregim beyle ejizem däldi.
Ya gorkyarmy ayralygyñ yelinden

Yok ayralygyñ yetmez shemaly
Allam gorar bizi bela beterden
Bizin söygumiz belentde ahyr
Ayralygyñ ap tupany yeterden.

Edebiýat, 12 tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir