Men ony goradym ýaman gözlerden,
Jalaý ýigitleriň her garaýşyndan,
Sowuk gybatlardan, sowuk sözlerden,
Tükenmez ýyllaryň gara gyşyndan.

Edebiýat, 12 tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir