bardyr yssyly sowukly günler,
bardyr şatlykly gussaly günler,
şonda hem yza tesmän göwünler,
gelýän, nalyşym ýok asmanda aýa ,
şükürüm kän şony beren hudaýa

Edebiýat, 12 tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir