häsýetler sagatlarda
24.00 dan 2.00 çenli aralykda dogulanlar sabyrly, gyzyklanyjy bolyarlar !.
2.00 dan 4.00 çenli aralykda dogulanlar guycli , oz peydasyny gozleyan we iki taraplayyn isleyan adam bolyarlar !.
4.00 dan 6.00 çenli aralykda dogulanlar watansoyer, dogrucyl, adam bolyarlar!.
6.00 dan 8.00 çenli aralykda dogulanlar giГ± dusunjeli, arzucyl bolyarlar !.
8.00 dan 10.00 çenli aralykda dogulanlar faktlar bilen is salysyan, anyk naksatly, owadan bolyarlar !
10.00 dan 12.00 çenli aralykda dogulanlar kariyerist we shohret paraz bolyarlar,
12.00 dan14.00 çenli aralykda dogulanlar towekkel etmegi gowy goryar we syyahat etmegi halayarlar.
14.00 dan 16.00 is etmegi halayan , kyn yagdaylarda ansatjak bas cykaryan bolyarlar
16.00 dan 18.00 çenli aralykda dogulanlar dynclyk soyer , gowy adamyn gadryna yetyarler! .
18.00 dan 20.00 çenli aralykda dogulanlar guycli ruha eyedirler!.
20.00 dan 22.00 çenli aralykda dogulanlar biraz howlukmac, hereket etmegi gowy goryarler!.
22.00 dan 24.00 çenli aralykda dogulanlar icki dunyasinde alym, yone dasky dunyade ozlerine bolan ynamy guycli.

Edebiýat, 12 tarapyndan 5 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir