synag
Durmuş meni goý synasa synasyn
Belki synaýandyr eklemek üçin.
"Perwedigär" gorar meni synagda,
göreşerin ýene berkemek üçin.

Edebiýat, 12 tarapyndan 9 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir