Mubärek Gurban ayynda eden ybadatlaryñyz, beren gurbanlyklaryñyz Allatagalanyñ dergähinde kabul bolsun. Siziñ kesen gurbanlygyñyz Kyyamatda syrat köprisinde ulagyñyz bolsun. Goy Allatagalanyñ özi gurban bayramynyñ hormatyna size Yusup aleyhissalamyñ bereketini, Suleyman aleyhissalamyñ döwletini, Ybrayym aleyhissalamyñ rysgyny, Eyyup aleyhissalamyñ sabryny, Muhammet aleyhissalamyñ Sepagatyny nesip eylesin.Gurban bayramynyz gutly bolsun!

Gutlamak bilen:Perhat Sabirow

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir