Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­rin­de san­ly bank hyz­mat­la­ryn­dan peý­da­lan­ýan­la­ryň sa­ny 90 gö­te­ri­me deň bol­dy. Şol bir wagt­da ban­ko­mat­la­ryň hyz­ma­tyn­dan ýer­lik­li ulan­ýan­la­ryň sa­ny bol­sa, 100 gö­te­ri­me ýet­di. Bu gör­ke­zi­ji­ler ýurt­da aw­to­mat­laş­dy­ry­lan bank ul­ga­my­nyň yzy­gi­der­li ýo­kar­lan­ýan­dy­gy­ny gör­kez­ýär.
Ýer­li met­bu­ga­tyň ha­bar ber­me­gi­ne gö­rä, ýur­duň dür­li eda­ra­la­ry ta­ra­pyn­dan ge­çi­ri­len bar­lag­la­ra la­ýyk­lyk­da, BAE-niň ila­ty­nyň köp san­ly­sy bank amal­la­ry­ny ýe­ri­ne ýe­tir­mek üçin mo­bil te­le­fon­lar­dan peý­da­lan­ýar­lar. San­ly bank ul­ga­my­nyň giň­den or­naş­dy­ryl­ma­gy ne­ti­je­sin­de, bank eda­ra­la­ry müş­de­ri­le­ri­ne has go­wy hyz­mat­lary hö­dür­le­mek hem-de hä­zir­ki za­man teh­no­lo­gi­ýa ul­ga­my­nyň tä­ze gör­nüş­le­ri­ni çek­mek üçin ma­ýa go­ýum­la­ry­ny art­dyr­ýar­lar.
Sel­jer­me­le­riň ne­ti­je­le­ri­ne gö­rä, 19 sa­ny ban­kyň hyz­ma­tyn­dan on­laýn ul­gamy­ arkaly peý­da­lan­ýan­la­ryň möç­be­ri 5,4 mil­lio­na ýet­di. Köp san­ly bank­lar ro­bot­la­ryň hyz­ma­tyn­dan peý­da­la­nyp baş­la­dy­lar.

Täzelikler, bank tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir