Salam doslar. Giç ýagśhy
Doslar ýüzdàki örgünleri nàdip aýryp bolar

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir