Bir adam bar eken, elindede yüzük bar eken. gynanan wagty yüzüge seredip begenyan eken, begenen wagty yüzüge seredip gynanyp aglap başlayan eken. şol yüzükde iki söz yazyk eken, oda- BUDA GECHER

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir