Türk we Türkmen tapawudy name doatlar? Bu suratdakylsr dogrumy?

Sorag-jogap, Hopman.dead tarapyndan 6 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir