Hany yigit dur diyip, men yakamdan tutsalar, Soyupsin ol gyzy diyip, oka tutyp atsalar, Janym tenden cykanson, oda tutyp yaksalar, Ya bolmasa jesedim, dar agacdan assalar, Jansyz jeset sallanyp, soyyan diyip seslener. Soygulime gol berip, soyyan sozum aydamda, Gujak acyp golumy, yar boynuna salamda, Gelip dayy-yegenlen, golum towlap tutanda, Gynnan sowrup pycagyn, gursagymdan uranda, Parcalanan yuregim, soyyan diyip seslener. Enen-atan doganlan, men kastyma cyksalar, Goraysek bor bir yerde, diyip haybat atsalar, Gapynlykda bildirman, gelip meni tutsalar, Hanjar urup yurekden, ganym yere dokseler, Gyrmyzy gan zarynlap, soyyan diyip seslener. Bu jezany az gorup, kellam kesip assalar, Bashsyz galan gowrami, soka salyp gyssalar, Dogralan etlerimi, oz ganyma yuwsalar, Gana yuwlan etlerem, gushlar-gurtlar iyseler, Gushlar gurtlar ulasyp, soyyan diyip seslener. Soygi bilen yansyn diyip, ustume ot sepselir, Soz beryan soygulim, otdan sonra depseler, Kepen orap dashyma, ak matany tutsalar, Gozlerime seredip, gore dykyp gitseler, Tumlik tutan gabyrym, soyyan diyip seslener...


Perhat Sabirow
+993 64 177934

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir