Bir gun iki oglan 1 adamdan gacyp barya diyya,onnan bul ikisi cole yetip yadapdyrlar,ahyram bir suwsyz gurap yatan guyyn ustunden baryalar,ikisi giryaler guya,onnan ol adam gelip guyyn icine seredip gygyrya welin 2 oglan bolup yañlandyran bolyamyś
Adam: kim baaa...!?
oglanlar ; kim ba...kim baaa,
adam bamy diyenne adam bamy diyenne,
oglanlaram adam bamy..., adam bamy...
Diyen bolyamyślar,
Onnan ol adam hazir men sizin ustunizden daś zynjaaaak diyyamiś welin,oglanlaram: zyynmaaa .... Zyyynmaaa diyen bolyamyś!!!

yaponlar ogru tutyan robort oylap tapyalar. Ilki yaponya goyberipdirler 5 minudyn ichinde 100 ogry tutyar. Son amerika alyp baryalar we goyberyaler 5 minudyn ichinde 200 ogry tutya. Ondan son rossiya alyp gelyaler we goyberyaler 5 minudyn ichinde 300 ogry tutya diya. Onson TURKMENISTANA alyp gelyaler we goyberseler 5 minudyn ichinde kimdir Roborty ogurlap gidipdir

Perhat Sabirow

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir