Yada dushse bir menzile yetenson, yitiren zadyny yzndan gozle, perzentlen yetiship ata bolanson, abrayyny ogul gyzndan gozle! Jenjel meselani cozmekde tar dal, her bashy telpekli ygrarly ar dal, hasylyn pes bolsa guyz gunakar dal, sawligi oturen yazyndan gozle! Soygem atash yananokmy? Goysana! Soyjek bolsan mejnun bolup soysene, her dushan zenandan mahir kuyseme, mahri dulundaky uzundan gozle! Oyunde gadry yok shahyryn bagshyn, gymmaty olenson bilinyar yagshyn, toya chagrmasa dul-deger gonshyn, gunani ondan dal ozunden gozle! Adam ynjamasn birek-birekden, gulki sesi cyksyn dine yurekden, sallanchak babekden, sachak corekden, doly bolsun mydam mahriban dostlar!!

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir