Salamlar hemmanize,


Men bu website-de 10 yil towerek bolmanym ekenim, shuwagt gorup agzym achyldy :)
Durmush bilen gaty bashagay bolupdyryn oydyan. Hazir bolsa ishde birazyrak bosh wagtym bolyar, shu yere yene girip gorayin diydim. Biraz guymenmage zat bolar we Turkmen dilini unutmazlygyma komek eder.


Bu blogy Bilim bolumine goydum welin, men name sorajakdym, aranyzda Turkiyede yada Orsyetde okayan Marly student barmy? Esasanam oba yerlerden bir yerlerden? Sebabi men helakchilik chekyan garybrak studentlerin okuw puluny toleshesim gelyar. Pulum kop dal, yone ondada komek edesim gelyar. Bu yil okuw yili eyyam gutardy, belki indiki semesterinin okuw puluny toleshsemem bir komek bolar. Gyz student bolsa has komek edesim gelyar, chunki herkim gyzyny okuwa iberenok, menem birwagtlar okayan dowrumde pulsuzlukdan helak bolyardym. Shonun ucin yagdaylaryna dushunyan.

Yone onunden duyduryan, wagtyny bosh gechirip yoren, gowy okamayan ikilikchilere komek edesim gelenok. Hakyky zahmet chekip, gowy okayan, okuwa howesi bolan, kyn yagdayda yashap yoren adamlara komek edesim gelyar. Ozem okuw puluny goni universitetin bank schetyna iberip bilyan, hich kimin eline pul berip bilemok.

Shu email boyuncha habarlashyp bilersiniz: maxriuk@hotmail.com

Bilim, Saryk Gozeli tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir