Pul diyenin eli kiri yalydyr bir gun el yuwarsyn gider diydiler pul diyenin dunyan mekru alydyr azashdyryp pida eder diydiler pul gezegen gelin yaly diydiler hayyp bolar hallan atyp gozlanin bu gun seni beyhush edip soydurer ertir goltugyndan cykar ozganin pul dushmandyr akyl berer akyldar muzduna uzatsan yekeje tenne dunyade pul hakda akyl satylyar a alayyn diysem pul yokda mende kime gujak gerip baylygyn berdin kimden yuz owurip payhasyn dunya goz yetirdim tylla ekeni gerbin pul ekeni senin baydagyn dunya! Eger aranyzda bilyaniniz bar bolsa ilkinji pulyn doreyshi barada az-owlak yazaysanyz.Perhat Sabirow

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir