Bir gun uly karhananyn eyesi bolan bay.
İşeöwur körpe oglyny yurdyn in çetki obalaryndan birine akidip ynsanlaryn nahili garyp bolup biljekdigini gorkezmek isledi.
Obada garyp mashgalalardan birine myhman bolup bir gije bir gundizi shol yerde gecirdiler.
Shahere ozlerinin rahat oylerine dolananlarynda ata:
-Gezelench nahili gechdi?-diyip sorady.
-Öran gowy gechdi kakajan! -gordunmi ynsanlaryn ahwalyny?
-Hawa
-Hany ayt bakaly nameler gordun?
-Olarda bar bolan zatlary bizinkiler bilen deneshdirdim kakajan -diyip soze bashlady oglanjyk:
-Bizin bagymyzyn ortasyna cenli uzayan bir howuzymyz bar olaryn bolsa alyslara uzap gidyan dereleri.bizin bagymyzda dasary yurt cyralary bar.
Olaryn bolsa san sajaksyz yyldyzlary bizin cemenzarlygymyz bagyn koce tarapdaky diwaryna cenli uzayar.
Olaryn gul-gulalekli meydanlary bolsa gozyetimin caksiz ginisliklerine cenli uzayar.
Çaga gurrunini gutaranda kakasy dymyardy.
Oglanjyk sozuni dowam etdi:
-Nahili garypdygymyzy gorkezenin ucin sag bol kakajan gownunizden tutr diyip umyt edyan!

Perhat Sabirow

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir