Merjen yatyrdy. Gije sagat 12 toweregidi. Telfonyna jan geldi. Merjen tisginip oyandyda nomera seretman jogap berdi. "alo" jan eden adam gurleman goyupdy. Merjenem kan uns bermedi. Telfony bir gyra goyup yatmakcy boldy, emma yanky nomerden sms geldi. "salam biz tansyp bilerismi" Merjen "yok" diyip jogap yazdy. Sondan son sms gelmedi. Dan atdy, Merjen ozi talyp bolanson okuwa howlugyardy. ol gija galypdy. Telfonyna yenede jan geldi. Duynki nomeridi
Merjen;alo
jan edyan oglandy
ol oglan salam men adym sageldi men seni gowy gordum yaman niyetim yok diydi.
Merjen"kimem bolsanyz aylaman diyip goymakcy boldy yone kellesini bir pikir geldi we seyle diydi su nomeri nirden aldynyz.
Sageldi siz men bn 1 hepde gurlesin men size kimin nomer bererini aydaryn diya
Merjen pikirlenman ylalasyar. Merjen bn sageldi gunde gurlesyarler. Wagt gecip dur. Sageldinin sozleri wadalary Merjeni yuregini awlayar. Merjen aytmasada ony gowy goryar. 6njy gun gecyar. Sageldi Merjene jan edip "men seni aldadym" diyar. Merjen bolsa hayys

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir