Turwaprawodyn 8-nji garnizon bn9-njy garnizonyn aralygyndaky bolegini barlap gelmega gitmeli.
Seyle tabsyrygy alan 7 esger yola dusduler.Bu waka 1982-nji yylyn oktyabr ayynyn2-den 3-ne gecilyan gije bolupy. Owganystanyn sertlerin gije obyektlere howplydy, sonun un esgerler atiyaclygy elden berman baryardylar. Birdenem bronetropsportyora icini tusse gaplap aldy. Bir bada name bolanyny ansaryp bilmediler. Birnace minitden esgerler ozlerini dursap goraga gecdiler. Gicgeldi bronetropsportyordan kellesini cykaryp aftomat diyip gygyrdy. Onun sesine esgerler goransa gecdiler. Olaryn icinde yaraly bolan esger BASIM NIYAZMYRADOW hem bardy. Ol kellesini sarygyp dursuna aftamady aldyda sowese gecdi. 7 esger 20 kop bolan esgerlerin garsynady. Suruja gabatlanyp atylan ok ony helaklapdi. Resulgeldi aragatnasagy sazlap komege ucastok esgerlerin cagyrdy. Esgerlerin geleninine 1 sagat bardy. Sowes dowam edyardi atyan oklary 3 esgeri yaralapdy. Galan 4 esgerin bolsa oklary gutaryp in sonky gramtamyot okyny ozlerne saklapdy. Sebabi dusman eline diri dusmezlik ucindi. Yaraly bolan 3 sany esger dusmany saklamak un sowesdiler. Emma olar oldiler. Gicgeldi dostlar dusman yetip gelya gramtamyody al diydi. Esgerler dusmanyn elinef jan berenden seyle etsen gowy boljakdygyny bilyardi. Emma sonky ok gerek bolmady. 10njy ucastok komege geldiler. Sowesin 3sagat dowam etdi. Dusman yzyna cekildi. 3esgere yagny Basim Gicgeldi Tajik yigit komek berildi. Sehit bolan esgerlere owgan dowletin orden medallary bn sylaglanyldy

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir